Par pilsētu

Ludzas novads

Ludzas novads

Vecslabadas (Istras) Kristus Augšāmcelšanās pareizticīgo baznīca celta 1908. gadā. Tā ir monumentāla akmens celtne ar sešiem torņiem. Vecslabadas baznīca ir lielākais pareizticīgais dievnams Latvijas laukos. 20. gs. trīsdesmitajos gados Vecslabadas draudze bija pati lielāka lauku draudze Latvijā.

Adrese: Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
Tālrunis: 65729507, 26370730
GPS koordinātes: 56.265751, 27.986820

Pildas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca celta 1922. gadā. Baznīca ir izcils koka arhitektūras piemineklis, kā arī viena no lielākajām un skaistākajām koka baznīcām Latgalē ar 2 augstiem torņiem.

Adrese: Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads
Tālrunis: 65729439 (gide), 65729443 (pagasta padome)
GPS koordinātes: 56.453754, 27.732088

Istras ezers ar salām ir lielākais no trim Vecslabadas ciemu apkļaujošajiem ezeriem. Tā krastā bijusi 18. gs veidota muižiņa ar salu kungu atpūtai - sauktu par Panu salu. Šis krāšņais apvidus atrodas Ezernieku aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā. Vecslabadas ciemu un tuvējo apkārtni parādīs gids - skolotājs Valdimirs Marudenoks.

Adrese: Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
Tālrunis: 26 370730, 657 29507
GPS koordinātes: 56.2490420, 27.9773766

Rundēnu "Velna bedres" ir valsts aizsardzībā esošs ģeomorfoloģisks objekts un vienīgais tāda veida objekts Baltijā. Tās ir piecas nezināmas izcelsmes bedres, daļa no tām aizpildīta ar ūdeni, daļa aizaugusi ar aveņu krūmājiem. Ir hipotēze, ka bedres izveidojās meteorīta iespējamā krišanas vietā. Tāpat ir pieņēmumi, ka tās tomēr ir interesanti veidojušās karsta kritenes.

Adrese: Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Tālrunis gidei: 29 469278
GPS koordinātes: 56.295383, 27.852449

Plisūna dižakmens kopš 1977. gada ir aizsargājamais ģeoloģiskais objekts. Šļūdoņa laika lieciniekam Plisūna ezera krastā ir iespaidīgi apmēri – 5,2m x 5,1m x 2,6 m, apkārtmērs – 17 m. Foto no Ludzas novada Tūrisma informācijas centra arhīva

Adrese: Istras pagasts, Ludzas novads
Tālrunis: 26 370730
GPS koordinātes: 56.211074, 28.006842

Akmens "Zemes acs" pēc mineraloģiskā sastāva ir unikāls, jo veidots, kā balts kvarca monokristāls. Tas ir Latvijā lielākais fiksētais monokristāla laukakmens. Foto no Ludzas novada Tūrisma informācijas centra arhīva

Adrese: Fjodorku ciems, Brigu pagasts, Ludzas novads
Tālrunis: 29 734574
GPS koordinātes: 56.424488, 28.070669