Par pilsētu

Kārsavas novads

Kārsavas novads

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas. Kārsava ir vienīgā vieta Latvijā, kur līdzās atrodas divas baznīcas. Koka baznīca celta 1741.gadā. Dievnamā apskatāmi dekoratīvās mākslas pieminekļi – trīs altāri un kancele, kas būvēta 1760.gadā. Koka baznīca ir valsts nozīmes aizsargājamais arhitektūras piemineklis. Blakus tai atrodas jaunais dievnams – lielāks un varenāks, pamati tam tika likti 1932. gadā, bet 2003. gada 5. oktobrī baznīca tika iesvētīta. Baznīcas romānikas stilizācijā veidotais interjers tapis Rīgas Amatniecības vidusskolā kā Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas audzēkņu diplomdarbs. Darba laiks: baznīcas apskate pēc pieteikuma.

Adrese: Baznīcas iela 1, Kārsava
Tālrunis: +371 65733558 (mācītājmāja), +371 26528282 (prāvests)
E-pasts: ajezups@apollo.lv

Dabas parks "Numernes valnis" ar skatu torni un pastaigu-izziņas taku atrodas Salnavas pagasta teritorijā. Dabas parks ir NATURA 2000 teritorija, kas izveidota 2004. gadā, lai saglabātu Latvijā un Eiropā retus un aizsargājamus meža un purva biotopus, augu sabiedrības, apdraudētas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas; izteiksmīgu, vizuāli augstvērtīgu ainavu un nodrošinātu sabiedrību ar augstvērtīgiem rekreācijas resursiem. Skatu tornis ir 20 metrus augsts un no tā paveras plašs skats uz Kārsavas novadu.

Adrese: Nūmierņa, Salnavas pagasts
Tālrunis: +371 29327265
E-pasts: turisms@karsava.lv

Malnavas muižas parks Malnavas muižu padara par vienu no lielākajām muižām Latvijā. Parks ir stādīts 1830. gadā- grāfa Šadurska laikā. Kopējā parka platība ir 18 ha, tajā ietilpst gan stādījumi, dīķis un meža teritorija. Starp vietējām koku sugām, tādām kā kļavas un oši, ir retas svešzemju sugas- baltegļu, dzīvības koku sugas, etiķkoks, Tatāru kļava, Kanādas apse, valrieksts, u.c. Parka teritorijā atrodas atrodas iekopts dīķis ar strūklaku.

Adrese: Malnava, Malnavas pagasts
Tālrunis: +371 65733101
E-pasts: malnavaskol@inbox.lv

Malnavas muižas kungu māja celta 19. gs. sākumā, un pēc apjoma vairāk atgādina savrupnamu vai villu. Muižas apbūve veidota simetriski ap apaļo parādes pagalmu, uz kuru ved vārti piebraucamā ceļa sākumā. Pagalma vienā pusē ir klēts, bet tā noslēgumā - kungu nams. Kungu māja postīta Otrā pasaules kara laikā, un pēc pārbūves sākotnējā interjera apdare nav saglabājusies. 1928.g. ēkai piebūvēti sānu korpusi, pielāgojot lauksaimniecības skolas vajadzībām. No saimniecības ēkām saglabājusies  klēts klasicisma stilā, ar diviem 4 kolonnu portikiem galvenajā fasādē, kā arī vairākas saimniecības ēkas. Malnavas muižas centrālajā ēkā arī šobrīd atrodas malnavas koledža, kas uztur ēku un saglabā tās vēsturisko izskatu.

Adrese: Malnava, Malnavas pagasts
Tālrunis: +371 65733101
E-pasts: malnavaskol@inbox.lv