Malnavas koledža

Kontakti
Atslēgvārdi

Profesionālā augstākās izglītības iegūšana Malnavā, Ludzā, Kārsavā, profesionālās vidējās izglītības iegūšana Malnavā, Ludzā, Kārsavā, kur mācīties Ludzā, Kārsavā, Malnavā, arodizglītība Ludzā, Malnavā, Kārsavā, profesionālā izglītība Ludzā, Malnavā, Kārsavā, autotransports, uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, grāmatvedība, klātienes nodaļa, neklātienes nodaļa, auto diagnostiķis, automehāniķis, finanšu darbinieks, augkopības tehniķis, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, lopkopības tehniķis, dārzkopis, lopkopis, dienesta viesnīca Malnavā, Kārsavā, Malnavas koledža, izglītības iegūšana Ludzā, Kārsavā, Malnavā.