Laika ziņas

Laika ziņas Ludza

Šobrīd
+12°C
  • 3,1 m/s ZR3,1 m/s ZR
  • 1008 mm Hg
  • 96 % mitr.
  • 12 °C sajūta
Laika prognoze
Lietus
Ceturtdien
24.08
8..+13
Iespējams lietus
Piektdien
25.08
11..+17
Iespējams lietus
Sestdien
26.08
9..+18
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Lietus Nakts Lietus 13° 1001
mm Hg

7,2 m/s
Z-ZR
95% 13°
Lietus Rīts Lietus 12° 998
mm Hg

7,5 m/s
Z-ZR
100% 12°
Lietus Diena Lietus 12° 1000
mm Hg

8,1 m/s
ZR
95% 12°
Apmācies Vakars Apmācies 14° 1005
mm Hg

6,4 m/s
ZR
78% 14°