Laika ziņas

Laika ziņas Ludza

Šobrīd
Lietus
+2°C
Lietus
  • 6,1 m/s D6,1 m/s D
  • 1028 mm Hg
  • 88 % mitr.
  • 2 °C sajūta
Laika prognoze
Iespējams lietus
Trešdien
14.11
3..+6
Pārsvarā apmācies
Ceturtdien
15.11
1..+5
Iespējams lietus
Piektdien
16.11
2..+4
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Lietus Nakts Lietus 1016
mm Hg

5,8 m/s
D
93%
Iespējams lietus Rīts Iespējams lietus 1015
mm Hg

1,7 m/s
D-DR
99%
Iespējams lietus Diena Iespējams lietus 1018
mm Hg

3,6 m/s
Z-ZR
97%
Apmācies Vakars Apmācies 1023
mm Hg

2,8 m/s
Z
97%