Laika ziņas

Laika ziņas Ludza

Šobrīd
-4°C
  • 1,1 m/s D1,1 m/s D
  • 1011 mm Hg
  • 87 % mitr.
  • -4 °C sajūta
Laika prognoze
Iespējams lietus
Otrdien
25.04
3..+10
Pārsvarā apmācies
Trešdien
26.04
1..+9
Iespējams lietus
Ceturtdien
27.04
1..+7
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Apmācies Nakts Apmācies 1009
mm Hg

3,6 m/s
D
86% -2°
Iespējams lietus Rīts Iespējams lietus 1007
mm Hg

5,8 m/s
D
87% -3°
Iespējams lietus Diena Iespējams lietus 1006
mm Hg

7,2 m/s
D-DR
80%
Iespējams lietus Vakars Iespējams lietus 1002
mm Hg

6,7 m/s
D
76%