Laika ziņas

Laika ziņas Ludza

Šobrīd
+3°C
  • 3,9 m/s R-ZR3,9 m/s R-ZR
  • 1012 mm Hg
  • 54 % mitr.
  • 3 °C sajūta
Laika prognoze
Lietus
Otrdien
21.02
-8..+3
Sniegs
Trešdien
22.02
-2..-1
Sniegs
Ceturtdien
23.02
-3..+3
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Pārsvarā apmācies Nakts Pārsvarā apmācies 1004
mm Hg

8,1 m/s
R-ZR
73%
Skaidrs Rīts Skaidrs 1008
mm Hg

7,2 m/s
ZR
66% -3°
Pārsvarā apmācies Diena Pārsvarā apmācies 1013
mm Hg

8,1 m/s
ZR
51% -1°
Apmācies Vakars Apmācies 1016
mm Hg

4,4 m/s
Z-ZR
49% -2°