Meklēšanas rezultāti

Ludzas Vissvētās Dievmātes pareizticīgo draudze

Latgales 121, Ludza, Ludzas n., LV-5701
Baznīcas Ludzā, pareizticīgo baznīca Ludzā, kristības baznīcā,
Reliģija: baznīcas, draudzes

"Jaunā paaudze", draudze

Latgales 234, Ludza, Ludzas n., LV-5701
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Eversmuižas Sv Andreja baznīca

Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Reliģija: baznīcas, draudzes

Eversmuižas Sv. Andreja katoļu baznīca

Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Reliģija: baznīcas, draudzes

Goliševas Svētā Trijādības pareizticīgo draudze

Goliševa, Goliševas p., Ludzas n., LV-5704
Reliģija: baznīcas, draudzes

Istalsnas Sv. Staņislava Romas katoļu baznīca

Istalsna, Isnaudas p., Ludzas n., LV-5716
Reliģija: baznīcas, draudzes

Istalsnas Sv. Staņislava Romas katoļu draudze

Istalsna, Isnaudas p., Ludzas n., LV-5716
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Jaunslobodkas pareizticīgo draudze

Jaunslobodka, Brigu p., Ludzas n., LV-5707
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Kārsavas Evaņģēliski luteriskā draudze

Vienības 72, Kārsava, Ludzas n., LV-5717
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Lauderu Romas katoļu draudze

Lauderu p., Zilupes n., LV-5722
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Ludzas luterāņu draudze

Latgales 116, Ludza, Ludzas n., LV-5701
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Mežvidu Skupulāra Dievmātes Romas katoļu baznīca

Mežvidi, Mežvidu p., Kārsavas n., LV-5725
Reliģija: baznīcas, draudzes

Rezultāti kartē