Kārsavas novada jaunieši pulcējas uz sirsnīgu Lielo Talku Malnavā

Publicitātes foto

Paldies tiem daudzajiem Kārsavas novada jauniešiem, kuri sestdien nenobijās no lielā darba un devās uz Lielo Talku! Kopīgiem spēkiem tika savākti atkritumi atpūtas vietas "Akmeņi" teritorijā, informē Kārsavas novada Jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele. 

23.aprīlī lieli un mazi Kārsavas novada jaunieši pulcējās Malnavā, aktīvi iesaistījās atpūtas objekta "Akmeņi" atkritumu savākšanas, apkārtnes sakopšanas darbos, sakopjot tīru atpūtas teritoriju. Gribētos atzīmēt, ka Kārsavas novada pašvaldība jau iesāka talkot nedēļu pirms Lielās Talkas, talkojot ne tikai Malnavā, bet arī Salnavas, Mežvidu, Mērdzenes un Goliševas pagastos, sakārtojot ne tikai novada publiskās teritorijas, bet arī katrs individuāli uzkopjot savu privātmāju apkārtni.

Talcinieki uzsvēra, ka svarīgi ir ne tikai talkot un savākt atkritumus, bet arī labiekārtot apkārējo vidi, iespējams, nākotnē plānojot apzaļumošanas talkas. Kā viens no visnegaidītākajiem Lielās Talkas atradumiem, ko izdevās atrast Jaunatnes lietu speciālistei Solvitai Dzērkalei bija televizors. Jāsaka, ka jaunieši paši bija izbrīnīti par šo atradumu, uzsverot, ka nav ētiski mežā izveidot atkritumu izgāztuvi, it sevišķi, ja novadā ir bezmaksas sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punkts.

Lielās Talkas norises vieta tika izvēlēta apzināti, jo Ziedoņa parka atpūpas teritorijā "Akmeņi" brīvajā laikā pulcējas gan pieaugušie, gan jaunieši. Šoreiz jaunieši vāca atkritumus, kurus aiz sevis bija atstājuši citi jaunieši, tādējādi ikdienā aicinot gan savus vienaudžus, gan draugus vienmēr aiz sevis savākt, jo tas nesagādā īpašu piepūli.

Visi talkas dalībnieki atzina, lai arī informācijas gan par atkritumu šķirošanu, gan par nodarīto kaitējumu videi ir pietiekoši, tomēr iedzīvotāju skaits, kuri vienaldzīgi izturas pret apkārtējo vidi , ir samērā augsts. Ceram, ka, ik pavasara talku aktivitātes un atbildīgāka attieksme pret dabu jauniešos palīdzēs padarīt Kārsavas novada vidi sakoptāku!

Viss par: Lietotāju ziņas