Apciemo ainavisko Jaunsventes muižas parku un dabas takas

shutterstock.com
shutterstock.com

Blakus Jaunsventes muižai, kalna nogāzē, atrodas īpašs parks, kas 19. gadsimta beigās ticis veidots kā plašs ainavu parks 5,22 hektāru platībā, un tā lielākā vērtība – lielo koku daudzums un lapegles. Parkā sastādītas gan dažādu ievestu koku sugas, vietējie koki un krūmi, kā arī veidotas alejas un koku grupas. Parka tuvumā atrodas 1912. gadā celtā Jaunsventes muiža un Militārās tehnikas muzejs, kā arī 2. pasaules karā kritušo kapi.

Muižas parks

Jaunsventes parka teritorijā atrodas Sventes muižas komplekss. Līdz 1920. gada agrārajai reformai Sventes muiža piederēja Plāteru-Zībergu dzimtai – senai vācbaltiešu dzimtai no Brēles, kas 14.-15. gadsimtā ieceļojusi Livonijā un bijusi viena no lielākajiem zemes īpašniekiem Latgalē. Parks ticis veidots pirms muižas celtniecības – 19. gadsimta vidū vai beigās.

Jaunsventes muižas parkā konstatētas 29 vietējās un 27 svešzemju koku un krūmu sugas, no kurām interesantākās ir Akmens bērzs un Ungārijas ceriņš. Parka teritorijā augošie četri koki atbilst valsts noteiktajiem dižkoka izmēriem. Kopumā Jaunsventes parka teritorijā ir apzinātas 22 aizsargājamas vai citādi nozīmīgas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, zaļais krupis, marmora rožvabole, īpaši aizsargājamais parka vīngliemezis un pelēkā dzilna.

Atsevišķās vietās parka teritorijā ir konstatētas dabiskam mežam raksturīgās struktūras un iezīmes, ar ko var skaidrot dabiskam meža biotopam raksturīgo sugu klātbūtni šajā teritorijā.

Dabas taka

Netālu no labiekārtotā Jaunsventes muižas parka atrodas arī ezera taka divu kilometru garumā. Tā ir viegli izejama, tomēr nav ieteicama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Dabas taka pieejama visa gada garumā (tā nav marķēta) un ved pa koka pastaigu laipām. Ir rekonstruēti pastaigu celiņi ar soliņiem, ekārtotas atpūtas un piknika vietas, lapenes, pastaigu laipas, skatu platformas un citi infrastruktūras elementi, kā arī izveidots stāvlaukums automašīnām.

Gar Sventes ezeru līdz Jaunsventes muižai ar izeju uz autoceļu E262 izveidota arī velotaka. Tās garumā iekārtotas daudzveidīgas pieturvietas un izveidoti maršruta sākumpunkti gan dabas izziņas, gan sportiskām aktivitātēm, gan pasīvai atpūtai dažādām mērķa grupām.

Jaunsventes muižas kungu māja

2005. gadā bijusī Jaunsventes kungu māja, kas piederēja grāfiem Plāteriem-Zībergiem, tika restaurēta savā pirmreizējā izskatā, proti, atjaunotajā ēkā durvis vēra viesnīca ar 12 numuriņiem, no kuriem katrs simbolizē vienu kalendārā gada mēnesi. Rekonstrukcijas gaitā tika saglabāta pirmatnējā ēkas fasāde un oriģinālās krāsas. Īpašs lepnums ir unikālās podiņu krāsnis ar kamīnu, kas atrodas viesnīcas vestibilā un restorānā.

Arī pārējās muižas būves šodien kalpo dažādiem mērķiem – bijušajā ļaužu ēkā ierīkota vietējās pašvaldības ēka, savukārt vienā no staļļiem atrodas pagasta bibliotēka.