Katrā objektā ugunsdrošības pārbaudēs Latgalē konstatēti vairāki pārkāpumi

Rīga, 29.aug., LETA. Šā gada pirmajā pusgadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Latgalē veicis ugunsdrošības pārbaudes 802 objektos, kuros katrā konstatēti vidēji trīs līdz četri pārkāpumi, aģentūru LETA informēja VUGD.

Visvairāk ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu šogad Latgalē ir konstatēts tieši dzīvojamā sektorā, kā arī ražošanas objektos.

"Pārbaudītajos dzīvojamā sektora objektos Latgalē ļoti bieži nav veiktas elektroinstalāciju pārbaudes, kas ir jāveic reizi desmit gados, kā arī nav veiktas elektroinstalāciju kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudes ar termokameru. Ļoti bieži arī objektos, kas ir augstāki par diviem stāviem, kāpņu telpas nav nodrošinātas ar attiecīgā stāva numuru, kā to nosaka ugunsdrošības prasības," par konstatēto klāstīja VUGD Latgales reģiona brigādes komandiera vietnieks Dmitrijs Karpovs.

Novērots arī, ka biežākie un būtiskākie ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi ir saistīti ar to, ka nav veiktas apkures iekārtu, ierīču, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes, kuras jāveic reizi piecos gados.

Pirmajā pusgadā veiktās pārbaudes parāda, ka sabiedriskos objektos samazināts evakuācijas ceļu platums, piemēram, piekrāmēti evakuācijas ceļi, ievietotas papildus sēdvietas, evakuācijas izeju durvis nav viegli atveramas no iekšpuses, kā arī objektu darbinieki nepārzin cilvēku evakuācijas kārtību ugunsgrēka gadījumā. Līdzīgi secinājumi ir arī pēc pārbaudēm ražošanas objektos, kur pārkāpumi bieži vien saistīti arī ar faktu, ka nav organizētas praktiskās nodarbības par rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Karpovs uzsvēra, ka pastiprinātas neplānotās pārbaudes turpināsies arī turpmāk, jo VUGD mērķis ir padarīt vidi ikvienam sabiedrības loceklim drošāku, izskaidrot, lai objektu un ēku īpašnieki izprastu, kādēļ ugunsdrošības noteikumos ir iekļautas noteiktas prasības un tās arī ieviestu.

Pirmajā pusgadā Daugavpils daļas amatpersonas veica 225 pārbaudes, Rēzeknes daļa - 164. Preiļu apkārtnē veiktas 83 pārbaudes, Ludzā 135, Balvos 63, savukārt Krāslavā daļas amatpersonas veikušas 125 pārbaudes.

Jau vēstīts, ka VUGD ugunsdrošības inspektori kopš gada sākuma Latvijā ir veikuši vairāk nekā 3875 ugunsdrošības pārbaudes.

VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagzdiņš skaidro, ka "VUGD amatpersonas ik dienu veic pārbaudes dažādos objektos. Nereti nākas saskarties ar uzskatiem, ka Ugunsdrošības noteikumu prasības ir jāievēro, jo tas ir vajadzīgs tikai VUGD, bet pārbaudes tiek veiktas, lai uzliktu sodu. Tomēr tas neatbilst īstenībai, jo ugunsdrošības prasības nav domātas tam, lai apgrūtinātu vai sodītu cilvēkus, bet rūpētos par drošas vides radīšanu. VUGD amatpersonas velta daudz laika un darba, lai izskaidrotu ugunsdrošības prasības, tādēļ aicinu ikvienu izmantot iespējas un konsultēties ar ugunsdrošības inspektoriem par to, kā novērst ugunsnelaimes vai mazināt to ietekmi."

Lai nodrošinātu ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu, regulāras pārbaudes notiek dažādās objektu grupās, piemēram publiskajās ēkās, ražošanas un lauksaimniecības objektos, tirdzniecības un pakalpojumu objektos, dzīvojamā sektorā.

Pērn valstī kopumā veiktas vairāk nekā 8700 ugunsdrošības pārbaudes. Izvērtējot rezultātus šī gada sākumā tika paplašināts pārbaudāmo objektu saraksts, katrā reģionā nosakot atšķirīgas prioritāri pārbaudāmo objektu grupas, piemēram, Kurzemes reģionā papildus pārbauda kūdras ieguves vietas, Vidzemes reģionā - kokapstrādes objektus, Rīgas reģionā - noliktavas, bet Zemgales un Latgales reģionā pārbaudīs saimnieciskās darbības objektus, kuri izvietoti daudzstāvu dzīvojamajās mājās. Valstī kopumā turpinās papildu pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās.

Pārbaudāmo objektu un būvobjektu klāsts paplašināts, lai uzlabotu un pilnveidotu ugunsdrošības situāciju valstī, kā arī pamatojoties uz risku izvērtējumu, tostarp analizējot ugunsgrēku izcelšanās vietas. Šāds risinājums paredzēts arī šogad 8.janvārī Ministru kabineta apstiprinātajā konceptuālajā ziņojumā "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā", kura mērķis ir uzlabot situāciju ugunsdrošības jomā Latvijā.

No šā gada maija līdz novembrim papildus notiek arī ugunsdrošības pārbaudes būvniecības objektos, kur tiek būvētas publiskās ēkas, kurās paredzēts vienlaikus atrasties vairāk par 25 cilvēkiem. Minētās pārbaudes tika iekļautas plānā, ņemot vērā ugunsgrēku skaita pieaugumu būvobjektos.

Līdztekus, valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros, VUGD amatpersonas objektos veic arī neplānotās ugunsdrošības pārbaudes, kur objektu atbildīgās personas netiek informētas par šādu pārbaužu veikšanu. 

Vēstīts arī, ka laikā no 1.augusta līdz 31.oktobrim VUGD amatpersonas aktīvi konsultēs iedzīvotājus, apsekojot dzīvojamās mājās. Amatpersonas izskaidros iedzīvotājiem ugunsdrošības prasības mājokļos, kā arī sniegs noderīgu informāciju, kas jāievēro, lai novērstu ugunsgrēkus un par dūmu detektoru uzstādīšanu.