Ludzas Mūzikas skolai jauni mūzikas instrumenti

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Mūzikas apgūšana bērniem un jauniešiem palīdz ne vien attīstīt viņu mākslinieciskās iemaņas un izpratni par kultūru, bet arī ir ieguldījums viņu talantu attīstībā jebkurā dzīves jomā, pilsētas informācijas portālu Ludza24.lv informē Projektu vadītāja Ilona Mekša.

Mūsdienās ir daudz dažādu aizraujošu lietu, kas bērniem šķiet interesantākas un lietderīgākas par nodarbošanos ar mūziku, spēlēšanu pūtēju orķestrī. Tieši tāpēc tika sagatavots projekts, kas tiek balstīts uz to, lai veicinātu bērnos un jauniešos interesi pilnveidot profesionālās mūzikas programmas apguves zināšanas un prasmes, kas savukārt kalpos kā sava veida pamudinājums karjeru saistīt ar pūšaminstrumentu spēli, bagātinot Latvijas akadēmiskās mūzikas pasauli.

Projekts "Ludzas Mūzikas pamatskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mūzikas izglītības pilnveidošanai" tika iesniegts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" projektu konkursā un guva atbalstu.

Ludzas Mūzikas skolā pūšaminstrumentu nodaļā mācās 48 audzēkņi, apgūstot flautas, saksofona, mežraga, trompetes, klarnetes un eifonija spēli. Skolā darbojas vairāki muzikālie kolektīvi, tostarp arī pūtēju orķestris, kurā spēlē 26 audzēkņi. Orķestris dibināts, lai audzēkņi varētu apgūt nepieciešamās iemaņas kolektīvajā muzicēšanā un piedalīties skolas, pilsētas, novada rīkotajos pasākumos. Daudz interesantāk, patīkamāk un kvalitatīvāk ir apgūt instrumenta spēles prasmes izmantojot jaunus mūzikas instrumentus.

Īstenojot projektu un iegādājoties jaunus mūzikas instrumentus: alta saksofonu un flautu, tiks uzlabota Ludzas Mūzikas pamatskolas materiāli tehniskā bāze, nodrošināts kvalitatīvāks mācību process, veicināta audzēkņu radošā izaugsme un sekmēta profesionālās mūzikas izglītības attīstība Ludzas novadā.

Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņiem tiks dota iespēja, kvalitatīvāk apgūt mūzikas programmas, tiks atvieglots nodarbību vadīšanas un organizēšanas process pedagogiem. Ludzas Mūzikas pamatskolā ir lieliski un radoši pedagogi un muzikālo kolektīvu vadītāji, kas arī ar šī brīža iespējām spēj audzēkņus un kolektīvus sagatavot labam sniegumam.

Šis projekts tiek realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Ludzas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.