Ludzas novada pašvaldības budžeta izdevumi plānoti par 1,6 miljoniem eiro lielāki nekā ieņēmumi

Daugavpils, 2.febr., LETA. Ludzas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti 12 504 044 eiro, bet izdevumi - 14 101 525 eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja Ludzas novada pašvaldībā.

Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem plānots segt no pamatbudžeta līdzekļu atlikuma, kas uz 2018.gada 1.janvāri bija 1 804 570 eiro.

Lielākos ieņēmumus budžetā veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 5 190 512 eiro, valsts budžeta transferti - 6 005 293 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis - 536 443 eiro, pašvaldības ieņēmumi - 447 413 eiro, pašvaldību budžetu transferti - 225 000 eiro, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas - 17 773 eiro, azartspēļu nodoklis - 8160, pārējie nenodokļu ieņēmumi - 31 250 eiro.

Budžeta izdevumos izglītībai plānoti 6 703 160 eiro, vispārējās vadības dienestiem - 1 494 195 eiro, ekonomiskajai darbībai - 1 082 341 eiro, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - 1 417 892 eiro, atpūtai, kultūrai un reliģijai - 1 193 468 eiro, sociālajai aizsardzībai - 1 875 352 eiro, vides aizsardzībai- 157 524 eiro, veselības pieejamības nodrošināšanai - 146 526 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai -30 989 eiro.

Par budžeta prioritāro jomu 2018.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana.

Ludzas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā prognozēti 570 219, bet izdevumi - 683 529 eiro apmērā. Speciālā budžeta atlikums uz gada sākumu - 113 310 eiro.