Ludzas novadā sekmīgiem vidusskolēniem maksātas pašvaldības stipendijas

Daugavpils 10.janv., LETA. Ludzas novada dome pieņēmusi nolikumu par stipendijām Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, aģentūru LETA informēja Ludzas novada pašvaldībā.

Saskaņā ar šo nolikumu šogad, izvērtējot šī mācību gada otrā semestra rezultātus, novada vidusskolu sekmīgākajiem audzēkņiem tiks izmaksātas stipendijas.

Lēmums piešķirt stipendijas pieņemts ar mērķi motivēt izglītojamos paaugstināt sasniegumus mācībās un ārpus stundu darbā, veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai.

Ludzas novada pašvaldība no kārtējam gadam apstiprinātā budžeta līdzekļiem piešķirs stipendijas Ludzas novada skolu 10.-12.klašu izglītojamajiem, kuru sekmju vidējais vērtējums būs augstāks par astoņām ballēm: no 8,0 līdz 8,49 – 50 eiro, no 8,5 līdz 8,99 - 80 eiro un no 9,0 un augstāk - 100 eiro.

Pašvaldība stipendijas piešķirs izglītojamajiem, kuriem semestra vērtējums visos mācību priekšmetos ir septiņas balles un augstāk, nav pieļauti neattaisnoti mācību stundu kavējumi un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, nav piemēroti administratīvi sodi un izglītojamais semestrī bez pamatota iemesla nav atteicies pārstāvēt skolu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos.

Vidusskolu direktori pirmā un otrā semestra beigās varēs iesniegt pieteikuma anketu pašvaldības stipendiju piešķiršanai Ludzas novada domes Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, kura pārbaudīs pieteikto izglītojamo atbilstību nosacījumiem. Rīkojumu par stipendijas piešķiršanu pieņems izpilddirektors.

Stipendija tiks pārskaitīta kārtējā gada janvāra un jūnija sākumā uz izglītojamā norādīto bankas kontu.