Pabeigta Ludzas pilsētas ģimnāzijas pirmā korpusa pārbūve

Daugavpils, 8.dec., LETA. Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstīto Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijas projektu, ir pabeigti Ludzas pilsētas ģimnāzijas pirmā korpusa ēkas pārbūves darbi, aģentūru LETA informēja Ludzas novada pašvaldībā.

Darbu gaitā ir labiekārtotas arī mācību telpas un uzstādītas interaktīvās mācību sistēmas. Katrā klasē uzstādīta skaņas pastiprināšanas sistēma, lai visā telpā vienmērīgi būtu dzirdams pedagoga stāstījums. Būtisku pārbūvi piedzīvojusi arī ģimnāzijas bibliotēka, kas pārveidota par modernu multifunkcionālu centru.

Lai arī pārbūves darbi Ludzas pilsētas ģimnāzijas pirmā korpusā ir pabeigti, projekta "Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija" aktivitātes turpinās. Patlaban tiek pārbūvēta internāta ēka. Darbus veic SIA "Latgalija" un SIA "Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5".

Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs (ZZS) uzsver, ka pēc projekta īstenošanas Ludzas pilsētas ģimnāzija kļūs par vienu no modernākajām mācību iestādēm Latgalē.

Projekta mērķis ir Ludzas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Tā īstenošana nodrošinās izglītojamo piesaisti Ludzas vispārējās izglītības iestādēm, izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšanos, skolu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanos, mācību procesa modernizēšanu, skolu un internāta infrastruktūras uzlabošanu, līdz ar to arī Ludzas vispārizglītojošo skolu tēla popularizēšanu.

Projekts "Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros, tā kopējais budžets nedaudz pārsniedz 2,4 miljonus eiro.