Sākta Ludzas tautas nama pārbūve 

Ludza24.lv
Ludza24.lv

Tautas namiem, kas novados ir vieta sabiedriskai dzīvei, ir svarīgi, lai ēkas būtu pievilcīgas un funkcionāli atbilstu dažādām norisēm. 

Ludzā, lai iegūtu papildu līdzekļus pilsētas tautas nama remontdarbiem, novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu pārdot pat tās īpašumā esošo mežu.

Plašāk skatieties Latgales Reģionālās TV veidotajā sižetā.