Salnavas pamatskola piedalās jaunā vides izglītības projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016.gadā uzsācis jaunu vides izglītības projektu "Ieraugi, atklāj, saglabā! ", projektā piedalās arī Salnavas pamatskola, pilsētas informācijas portāls Ludza24.lv uzzināja Kārsavas novada pašvaldībā.

Projekta mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā.

Bērniem šodien ir arvien mazāk iespēju brīvi atrasties dabā, spēlēties, atpūsties, mācīties dažādas dzīves prasmes un patstāvību. Savukārt cilvēks, kas nav radis uzturēties dabā, to nepazīst, nemīl, no tās baidās un nav ieinteresēts to saudzēt un saglabāt. Uzsākot minēto projektu, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Valsts izglītības satura centru vēlas piedāvāt veidu, kā saistoši un interesanti atjaunot saikni ar dabu, piedaloties mērķtiecīgā un ilgstošā dabas vides izzināšanā.

Projekta dalībnieki iesaistīsies ilglaicīgā un daudzpusīgā cilvēku nepārveidoto dabas teritoriju izpētē. Projektam ir četri secīgi posmi – "Atrodi! ", "Izzini! ", "Rūpējies! ", "Izstāsti! ", ko var realizēt viena vai vairāku gadu laikā, veicot vienu vai vairākus posmus ik gadu. Dalībnieki paši izplāno un piesaka organizatoriem, cik ilgā laikā viņi veiks visus četrus posmus. Par katra posma izpildi dalībnieki iesūta atskaiti un saņem apliecinājumu.

Noslēgumā jeb katra gada jūnija sākumā dalībnieki, kuri veikuši visus četrus posmus, tiks aicināti uz klātienes noslēguma pārgājienu kādā no dabas aizsargājamajām teritorijām, kur divu dienu pārgājienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem izzinās dabas likumsakarības.

Piedalīties projektā aicinātas jebkuras izglītības iestādes - interešu izglītības, vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestāžu skolēnu grupas. Dalībnieku skaits grupā – ne vairāk kā seši. No vienas iestādes projektā var piedalīties vairākas grupas. Šobrīd projektam jau pieteikušās četras izglītības iestādes: Kārsavas novada Salnavas pamatskola, Daugavpils novada Tabores pamatskola, Rūjienas vidusskola, Aizupes pamatskola, Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas Dabaszinības skola".