Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs

Internātskola ir pirmskolas un pamatizglītības iestāde audzēkņiem, kam nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi un ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē.

Internātskola

Internātskola ir pirmskolas un pamatizglītības iestāde audzēkņiem, kam nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi un ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē.

Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs savu darbību uzsāka 1976. gada 10. novembrī kā Juglas sanatorijas meža skola. Internātskola no tās dibināšanas dienas nodrošinājusi veselības uzlabošanu un profilaksi skolēniem ar elpceļu un citām saslimšanām. Skola ir izveidojusi un realizē daudzveidīgus rehabilitācijas pasākumus skolēniem, kuriem ir nepieciešams uzlabot veselību. Šobrīd internātskola realizē piecas pamatizglītības programmas un divas pirmsskolas programmas.

Internātskola piedāvā izglītības iegūšanu, daudzpusīgus mācību priekšmetu pasākumus, interešu izglītības pulciņus, medicīnisko aprūpi, sabalansētu ēdināšanu un bezmaksas dzīvošanu skolas internātā septiņas dienas nedēļā.

Lasiet vairāk: http://upeslejuskola.lv/internatskola

Speciālā internātskola

Speciālā internātskola ir paredzēta pirmskolas un pamatizglītības iestādes izglītojamajiem, kam nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi un ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē. Speciālā internātskola Upeslejās ir pašvaldības dibināta rehabilitācijas tipa pamatizglītības iestāde izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām, ar fiziskās attīstības traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem.

Speciālā internātskola piedāvā izglītojamā spējām pielāgotu izglītības un rehabilitācijas procesa organizēšanu (ievērojot bērna veselības stāvokli, pieredzi, prasmes un izziņas procesu īpatnības). Skolā ir labiekārtoti mācību kabineti, tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums). Izglītojamajiem garantēta individuāla pieeja un atbalsts. Mācību grāmatas un līdzekļi ir bezmaksas. Izglītojamo spēju attīstībai pieejami interešu izglītības pulciņi.

Speciālā internātskola arī nodrošina medicīnisko aprūpi. Tiek nodrošinātas nodarbības pie logopēda, psihologa, sociālā un speciālā pedagoga, fizioterapeita, ārsta rehabilitologa un ārsta psihiatra. Izglītojamajiem tiek piedāvāts skolas internāts un sabalansētas maltītes piecas reizes dienā. Ir nodrošināta vides pieejamība izglītojamiem ar kustību traucējumiem. Iestādes apkārtne – priežu meža un parka teritorija – sniedz lieliskas iespējas radošam mācību un atpūtas procesam, un veselības uzlabošanai.

Lasiet vairāk: http://upeslejuskola.lv/

Izglītības programmas

Upesleju internātskola pašlaik īsteno kopumā septiņas izglītības programmas – piecas pamatizglītības un divas pirmsskolas izglītības programmas.

Internātskolā pieejamas šādas izglītības programmas: speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, pamatizglītības programma, pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā uzņem izglītojamos no visas Latvijas.

Lasiet vairāk: http://upeslejuskola.lv/internatskola/izglitibas-programmas