Meklēšanas rezultāti

Bibliotēkas
Rēzekne
Balvi
Daugavpils
Cēsis
Bibliotēkas
Rīga
Rīga

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Turpinām strādāt klātienē!
Strazdumuižas 80, Rīga, LV-1024
Bibliotēkas
Jelgava
Bibliotēkas
Ventspils
Liepāja

Blontu bibliotēka

Blonti, Blontu p., Ludzas n., LV-5706
Bibliotēkas

Bozovas bibliotēka

Bozova, Malnavas p., Ludzas n., LV-5717
Bibliotēkas

Briģu pagasta bibliotēka

Brigi, Brigu p., Ludzas n., LV-5707
Bibliotēkas

Ciblas bibliotēka

Cibla, Ciblas p., Ludzas n., LV-5709
Bibliotēkas

Cirmas pagasta bibliotēka

Tutāni, Cirmas p., Ludzas n., LV-5735
Bibliotēkas

Felicianovas bibliotēka

Felicianova, Ciblas p., Ludzas n., LV-5709
Bibliotēkas

Goliševas bibliotēka

Aizgārša, Goliševas p., Ludzas n., LV-5704
Bibliotēkas

Isnaudas pagasta bibliotēka

Martiši, Isnaudas p., Ludzas n., LV-5701
Bibliotēkas

Istalsnas bibliotēka

Istalsna, Isnaudas p., Ludzas n., LV-5716
Bibliotēkas

Istras pagasta bibliotēka

Vecslabada, Istras p., Ludzas n., LV-5748
Bibliotēkas

Kārsavas pilsētas bibliotēka

Vienības 49c, Kārsava, Ludzas n., LV-5717
Bibliotēkas

Lauderu bibliotēka

Lauderi, Rožu 6, Lauderu p., Ludzas n., LV-5722
Bibliotēkas

Līdumnieku bibliotēka

Līdumnieki, Līdumnieku p., Ludzas n., LV-5719
Bibliotēkas

Malnavas koledža, Bibliotēka

Malnava, Malnavas p., Kārsavas n., LV-5750
Bibliotēkas

Rezultāti kartē