Tūrisma informācija

Dabas parks "Numernes valnis"

Dabas parks "Numernes valnis" ar skatu torni un pastaigu-izziņas taku atrodas Salnavas pagasta teritorijā. 

Dabas parks "Numernes valnis" ar skatu torni un pastaigu-izziņas taku atrodas Salnavas pagasta teritorijā. Dabas parks ir NATURA 2000 teritorija, kas izveidota 2004. gadā, lai saglabātu Latvijā un Eiropā retus un aizsargājamus meža un purva biotopus, augu sabiedrības, apdraudētas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas; izteiksmīgu, vizuāli augstvērtīgu ainavu un nodrošinātu sabiedrību ar augstvērtīgiem rekreācijas resursiem. Skatu tornis ir 20 metrus augsts un no tā paveras plašs skats uz Kārsavas novadu.

Adrese: Nūmierņa, Salnavas pagasts
Tālrunis: +371 29327265
E-pasts: turisms@karsava.lv
GPS koordinātes: 56.8510403, 27.4892024