Tūrisma informācija

Zilupes Kristus Krusta pacelšanas baznīca

Zilupes pareizticīgo draudzes aizsākumi saistās ar 1866.gadu, kad pēc Vitebskas gubernatora rīkojuma Brigu katoļu dievnamu slēdza, pārveidojot to par pareizticīgo baznīcu. Ugunsgrēka laikā, 2004.g. maijā, dievnams, ka arī nesen ierīkotā baznīcas bibliotēka pārvērtās pelnos: sadega rituālie apģērbi, kora nošu pieraksti, zvanu tornis, sašķēlās viens no zvaniem.

Vietējiem iedzīvotājiem izdevās izglābt vienīgi svētbildes. Četru gadu laikā dievnams faktiski tika uzcelts no jauna un ir kļuvis par vienu no Zilupes vizītkartēm. Jaunā baznīca lepojas ar ārkārtīgi skaistiem gleznojumiem uz griestiem un sienām. Ir izveidota jauna bibliotēka, kur ir gan grāmatas un preses izdevumi, gan video un audioieraksti.

Adrese: Brīvības iela 10, Zilupe, Zilupes novads
Tālrunis: +371 29974318
GPS koordinātes: 56.3902246, 28.1104894