Tūrisma informācija

 • Vecslabadas (Istras) Kristus Augšāmcelšanās pareizticīgo baznīca

  Vecslabadas (Istras) Kristus Augšāmcelšanās pareizticīgo baznīca

  Vecslabadas (Istras) Kristus Augšāmcelšanās pareizticīgo baznīca celta 1908. gadā. Tā ir monumentāla akmens celtne ar sešiem torņiem. 

 • Pildas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca

  Pildas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca

  Pildas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca celta 1922. gadā.

 • Istras ezers

  Istras ezers

  Istras ezers ar salām ir lielākais no trim Vecslabadas ciemu apkļaujošajiem ezeriem. Tā krastā bijusi 18. gs veidota muižiņa ar salu kungu atpūtai - sauktu par Panu salu.

 • Rundēnu "Velna bedres" 

  Rundēnu "Velna bedres" 

  Rundēnu "Velna bedres" ir valsts aizsardzībā esošs ģeomorfoloģisks objekts un vienīgais tāda veida objekts Baltijā. Tās ir piecas nezināmas izcelsmes bedres, daļa no tām aizpildīta ar ūdeni, daļa aizaugusi ar aveņu krūmājiem. 

 • Plisūna dižakmens

  Plisūna dižakmens

  Plisūna dižakmens kopš 1977. gada ir aizsargājamais ģeoloģiskais objekts. 

 • Akmens "Zemes acs"

  Akmens "Zemes acs"

  Akmens "Zemes acs" pēc mineraloģiskā sastāva ir unikāls, jo veidots, kā balts kvarca monokristāls.